Scieżka edukacyjna na składowisku odpadów w Wysiece PDF
piątek, 20 marca 2015 09:45
Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy do zwiedzania ścieżki edukacyjnej znajdującej się na składowisku odpadów w miejscowości Wysieka. Ścieżka skierowana jest do wszystkich, którym zagadnienia z zakresu ochrony środowiska nie są obojętne. Podążając za nowoczesnym modelem nauczania, łączącym teorię z praktyką, oprócz zwiedzania ścieżki proponujemy projekcje filmów tematycznych, organizację pogadanek, prezentację przekazów multimedialnych oraz odwiedzenie pokoju staroci, gdzie kolekcjonujemy trafiające do nas zabytki techniki.

Obszar składowiska oodpadów to wspaniały obiekt dydaktyczny ułatwiający nauczycielom biologii, przyrody i ochrony środowiska edukację ekologiczną, a także zrozumienie zasad i sposobów gospodarki odpadami.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (89) 761 06 50.

 

 

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl