Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole - Młodzi ekolodzy PDF
środa, 12 lipca 2017 06:08

Realizację zadania " Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole – Młodzi ekolodzy” skierowaliśmy do dzieci 5-6-7 letnich z 5 bartoszyckich przedszkoli oraz 4 oddziałów przedszkolnych (ok. 500 dzieci).

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Każdy człowiek powinien tak postępować, aby pozostawić następnym pokoleniom Ziemię nadającą się do życia. Mamy też obowiązek nauczyć dzieci i młodzież życia w zgodzie z przyrodą. Dzieci posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody, wymagają jedynie wyposażenia w wiedzę niezbędną do wytworzenia trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole/przedszkolu i w najbliższym otoczeniu.

Podczas ekologicznych spotkań przekazywaliśmy wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów, oszczędności wody, oszczędności energii, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii czyli co każdy z nas może zrobić dobrego dla środowiska.

Zwieńczeniem naszych ekologicznych spotkań był konkurs "Robię coś dobrego dla środowiska" polegający na uwiecznieniu na zdjęciu "co dobrego na co dzień dzieci robią dla środowiska naturalnego". Zdjęcia były wysyłane przez rodziców/opiekunów na naszą fecebookową stronę, gdzie internauci w ciągu określonego czasu głosowali na wybrane zdjęcie za pomocą przycisku "Lubię to". Dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone puzzlami, książeczkami edukacyjnymi, grami planszowymi, ekoquizami.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało zawieszkę odblaskową z logo ZGO Sp. z o.o. i WFOŚiGW - bezpieczna droga z przedszkola/szkoły do domu.
Wykreowanie w sobie postaw proekologicznych - będących niewątpliwie przejawem troski o środowisko i własne zdrowie, to jedno z zadań "Edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkole - Młodzi ekolodzy".

Najważniejszymi celami edukacji ekologicznej było uświadomienie dzieciom, że:

- każdy człowiek ma wpływ na stan środowiska,

- wszystko co otacza człowieka jest środowiskiem,

- każdy człowiek jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za aktualny i przyszły stan środowiska,

- zdrowie i poczucie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska,

- postępowanie człowieka uzależnione jest od posiadanej świadomości i odpowiedzialności.

Edukacja ekologiczna prowadzona podczas spotkań była nastawiona na kształcenie dzieci na mądrych, dociekliwych i twórczych ludzi, zdolnych do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie. 

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl