Zapraszamy do nawiązania współpracy PDF
czwartek, 10 października 2019 09:49

Jednym z aktywnie podejmowanych przez naszą Spółkę działań jest promocja postaw ekologicznych, tym samym poprawa świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ostatnim okresie możemy zauważyć intensyfikację działań w zakresie edukacji ekologicznej. Jesteśmy zapraszani do szkół, przedszkoli, bierzemy udział we wszelkich inicjatywach, które mają na celu rozpowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska., m. in. XIV edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego czy tez ostatni Harcerski Rajd pod nazwą "EKO Harcerz".

Ponadto zorganizowane grupy szkolne regularnie odwiedzają ścieżkę edukacyjną na składowisku odpadów. Inicjujemy ekologiczne spotkania i spektakle aby skutecznie i efektywnie podnosić świadomość ekologiczną. Stale poszerzamy sposoby edukowania o nowe formy, zakupujemy atrakcyjne pomoce edukacyjne, przyciągające uwagę potencjalnych odbiorców.

Szczegółowych informacji dot. nawiązania współpracy uzyskają Państwo pod numerem telefonu (89) 761 06 50.

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl