Selektywna zbiórka baterii PDF
poniedziałek, 04 października 2010 08:07
W naszych domach znajduje się wiele urządzeń działających na baterie. Po ich wyczerpaniu bardzo często odruchowo wyrzucamy je do kosza z innymi odpadami, nie zważając na fakt, iż zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie t.j. rtęć, ołów, kadm czy lit, zagrażające środowisku i naszemu zdrowiu. Z dniem 12 czerwca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (DZ.U. Nr 79, poz. 666), której głównym celem jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii na środowisko. Niewątpliwie istotne dla utworzenia efektywnego systemu selektywnej zbiórki baterii jest informowanie konsumentów o punktach zbiórki baterii.
Na terenie naszego miasta (urzędy, sklepy, stacje paliw) zostały ustawione pojemniki na zużyte baterie.
 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl