Rozbudowa składowiska PDF
poniedziałek, 21 listopada 2011 14:53

W lipcu 2010r. ZGO Sp. z.o.o. rozpoczął rozbudowę składowiska odpadów w Wysiece - I ETAP. Środki na ten cel zostały pozyskane z WFOŚ i GW w Olsztynie w formie pożyczki w wysokości 6 766 290,91 zł.
Inwestycja ta objęła budowę następujacych obiektów:
- Kwatera 3A i 3B
- Zbiornik wód deszczowych
- Zbiornik wód odcieków
- Brodzik dezynfekcyjny
- Drogi wewnętrzne i place manewrowe
- Kanalizacja deszczowa
- Stacja uzdatniania wody
- Kompostownia
- Waga samochodowa
- Droga dojazdowa
Ostatecznie obiekty te zostały oddane do użytkowania dnia 31.08.2011r.


BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJDroga dojazdowa Droga dojazdowa Droga dojazdowa Droga dojazdowa Droga dojazdowa


BUDOWA KWATERYRozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery Rozbudowa kwatery


BUDOWA KOMPOSTOWNI2 3 4 5 Budowa kompostowni Budowa kompostowni Budowa kompostowni Budowa kompostowni

 

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl