PDF
środa, 03 października 2012 06:48

Zadanie "Edukacja ekologiczna w przedszkolu - PrzEdszKOLOG" polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody.
Spotkania ekologiczne organizują pracownicy ZGO Sp. z o.o.
Dzieci, które mają wrodzoną potrzebę poznawania otaczającego świata, podczas zajęć poznają min. prawa i obowiązki małego Ekologa, stworzą kalendarz ekologiczny, dowiedzą się jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować aby oszczędzać wodę i energię, nie zanieczyszczać powietrza. Podczas zajęć dziecko nauczy się poznawania i rozumienia otaczającego świata, wykształci wrażliwość, odpowiedzialność, umiejętność dostrzegania piękna przyrody a także chęć do podejmowania działań na rzecz jej ochrony  w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie…”
Dzieci posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody, wymagają jedynie wyposarzenia w wiedzę niezbędną do wytworzenia trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w przedszkolu i w najbliższym otoczeniu.
Na zakończenie ekologicznych spotkań planujemy zorganizowanie konkursu polegającego na wykonaniu porady w formie plakatu na temat: Jak oszczędzać energię?, Jak oszczędzać wodę?, Jak dbać o powietrze?, Jak unikać powstawania odpadów?.
Naszym obowiązkiem jest rozbudzać i zaspakajać ciekawość dzieci – a zarazem kształtować poczucie odpowiedzialności za stan przyrody. Dzieci już od najmłodszych lat muszą być świadome, że niszcząc kartki – przyczyniają się do zubożenia lasów, że śmieci należy segregować, że myjąc zęby należy zakręcać kran oszczędzając w ten sposób wodę, itd.  Nasze spotkania polegają na łączeniu ze sobą szeregu elementów związanych z codziennym życiem.
Ważne jest aby każde dziecko wiedziało, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka.
Celem realizowanego przedsięwzięcia jest rozwijanie nowoczesnej edukacji ekologicznej, przekazywanie treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym.
Ponadto realizacja zadania niewątpliwie przyczyni się do rozpropagowania proekologicznych zachowań wśród dorosłych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dzieci biorących udział w spotkaniach (min. nauczycieli, rodziców, dziadków). Dzieci po powrocie z przedszkola najczęściej dzielą się z rodzicami, dziadkami informacjami zdobytymi na zajęciach. Dorośli zrozumieją, że muszą tak postępować, by dawać przykład dzieciom, robić wszystko aby wiedza zdobyta w przedszkolu podczas ekologicznych spotkań była stosowana w praktyce.
Edukacja ekologiczna prowadzona podczas spotkań będzie nastawiona na kształcenie dzieci na mądrych, dociekliwych i twórczych ludzi, zdolnych do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Realizacja zadania „Edukacja ekologiczna w przedszkolu – PrzEdszKOLOG" jest możliwa dzięki dofinasowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


Spotkania skierowane są bezpośrednio do dzieci 5-6 letnich z 5 bartoszyckich przedszkoli

Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"
Przedszkole Publiczne nr 6
Przedszkole Publiczne nr 4
Przedszkole Publiczne nr 9
Przedszkole Publiczne nr 2

(łącznie ok. 300 osób). 

Selektywna zbiórka odpadówdsc04742 dsc04753 dsc04766 dsc04806 dsc04829 dsc04849 dsc04857 dsc04878 dsc04894 dsc04906 dsc04910 dsc04917 dsc04948 dsc04951 dsc04952 dsc04965 dsc04966Oszczędność wody, oszczędność energii, sprzątanie świata, odnawialne źródła energii, obowiązki i prawa małego Ekologa60313_130718397077183_1884423685_n1 66202_128349920647364_1978550063_n2 297258_130718273743862_635702741_n1 306564_128350900647266_149573929_n2 374880_130717410410615_1115945866_n1 384234_129859660496390_661841354_n1 384906_130718573743832_222507797_n1 425825_130717820410574_626702848_n2 540819_128350170647339_333942776_n1 553406_129858643829825_1182785277_n1 561493_128350450647311_401141369_n2 581474_124496167699406_189219454_n1 dsc04985 dsc04989 dsc04993 dsc05014 dsc05235Konkurs na zakończenie spotkań, podsumowujący zdobytą wiedzędsc05363 dsc05366 dsc05392 dsc05395 dsc05405 dsc05408 dsc05411 dsc05414 dsc05431 dsc05477 dsc05479 dsc05484 dsc05662 dsc05666 dsc05669 dsc05722 dsc05743 dsc05752 dsc05763 dsc05767


PRACE NASZYCH MAŁYCH ARTYSTÓW

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl