Bieżące informacje
Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole - Młodzi ekolodzy PDF
środa, 12 lipca 2017 06:08

Realizację zadania " Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole – Młodzi ekolodzy” skierowaliśmy do dzieci 5-6-7 letnich z 5 bartoszyckich przedszkoli oraz 4 oddziałów przedszkolnych (ok. 500 dzieci).

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Każdy człowiek powinien tak postępować, aby pozostawić następnym pokoleniom Ziemię nadającą się do życia. Mamy też obowiązek nauczyć dzieci i młodzież życia w zgodzie z przyrodą. Dzieci posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody, wymagają jedynie wyposażenia w wiedzę niezbędną do wytworzenia trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole/przedszkolu i w najbliższym otoczeniu.

Podczas ekologicznych spotkań przekazywaliśmy wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów, oszczędności wody, oszczędności energii, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii czyli co każdy z nas może zrobić dobrego dla środowiska.

Zwieńczeniem naszych ekologicznych spotkań był konkurs "Robię coś dobrego dla środowiska" polegający na uwiecznieniu na zdjęciu "co dobrego na co dzień dzieci robią dla środowiska naturalnego". Zdjęcia były wysyłane przez rodziców/opiekunów na naszą fecebookową stronę, gdzie internauci w ciągu określonego czasu głosowali na wybrane zdjęcie za pomocą przycisku "Lubię to". Dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone puzzlami, książeczkami edukacyjnymi, grami planszowymi, ekoquizami.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało zawieszkę odblaskową z logo ZGO Sp. z o.o. i WFOŚiGW - bezpieczna droga z przedszkola/szkoły do domu.
Wykreowanie w sobie postaw proekologicznych - będących niewątpliwie przejawem troski o środowisko i własne zdrowie, to jedno z zadań "Edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkole - Młodzi ekolodzy".

Najważniejszymi celami edukacji ekologicznej było uświadomienie dzieciom, że:

- każdy człowiek ma wpływ na stan środowiska,

- wszystko co otacza człowieka jest środowiskiem,

- każdy człowiek jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za aktualny i przyszły stan środowiska,

- zdrowie i poczucie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska,

- postępowanie człowieka uzależnione jest od posiadanej świadomości i odpowiedzialności.

Edukacja ekologiczna prowadzona podczas spotkań była nastawiona na kształcenie dzieci na mądrych, dociekliwych i twórczych ludzi, zdolnych do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie. 

 
Podsumowanie VII edycji "Zakręconej Akcji" dla Julii i Jakuba!!! PDF
środa, 12 lipca 2017 05:59
Wspólnie uzbieraliśmy 9.260 kg plastikowych nakrętek!!!! Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazana na konta chłopców. Rodzice przeznaczą je na kosztowne leczenie i rehabilitacje.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Państwa wsparcie. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli z placówek oświatowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji oraz prywatnych osób, które do tej pory włączyły się do akcji.
Licząc na dalszą pomoc dziękujemy za "nakręcanie" siebie, swojej rodziny, znajomych do zbierania cennych nakrętek, za bezinteresowną dobroć i wrażliwość.

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) PDF
wtorek, 04 lipca 2017 00:00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy niżej wymienionych Gmin:

Bartoszyce gmina miejska
Bartoszyce gmina wiejska

 

mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w Wysiece. PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. W soboty w godzinach od 9:00 do 15:00.  W niedzielę i święta PSZOK jest nieczynny.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady dostarczone wyłącznie od osób fizycznych z gminy Miejskiej i Wiejskiej Bartoszyce.

W PSZOK-u zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (w załączniku).

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. Natomiast odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności do 120 I.

 

Mieszkańcy wyżej wymienionych Gmin mogą bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Bartoszycach (ul. Zbożowa 8).

 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PSZOK OBOWIĄZANE SĄ DO:
  1. okazania dokumentu stwierdzającego zameldowanie w gminie która podlega usłudze świadczenia PSZOK;
  2. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  3. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
  4. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
  5. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
PROCEDURA PRZYJĘCIA PSZOK:
  1. Pojazd przywożący odpady wjeżdża na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece bramą wjazdową i zatrzymuje się na parkingu przy budynku socjalno-biurowym.
  2. Przywożący odpady do PSZOK przekazuje obsłudze wymagane dokumenty zgodnie z regulaminem PSZOK obowiązującym na terenie ZZO Wysieka.
  3. Po przeprowadzeniu kontroli i odnotowaniu danych ewidencyjnych przyjmujący odpady kieruje pojazd do odpowiedniej części PSZOK. Odpady ulegające biodegradacji i odpady budowlane odpowiednio do kontenerów typu KP7, odpady selektywnie zebrane do odpowiednich pojemników (rozładunek należy do przywożącego odpady). Odpady niebezpieczne będą obierane przez pracownika obsługującego PSZOK i umieszczane w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym.
  4. Po rozładowaniu pojazd opuszcza teren PSZOK.
Załączniki
Download this file (REGULAMIN PSZOK WYSIEKA.pdf)REGULAMIN PSZOK WYSIEKA.pdf[ ]211 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 18
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl