Posiadany sprzęt
PDF
sobota, 05 listopada 2011 14:42


Kompaktor BOMAG typu BC 6721 RB-2 do przemieszczania i zagęszczania odpadów zakupiony dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Spycharka gąsienicowa B-10M.0000-1E przeznaczona do robót ziemnych wyposażona w lemiesz oraz dodatkowo w specjalną kratownicę, która pozwala na sprawne zgarnianie odpadów na składowisku.

Ładowarka teleskopowa JCB-531-70 BASIC.

Samochód ciężarowy samowyładowczy STAR z systemem hakowym do transportu kontenerów KP-7.

Kosiarka samobieżna STIGA typu PARK PRO 20 4 WD.

Samochód ciężarowy Mercedes-Benz Sprinter 308.

Linia sortownicza do segregacji odpadów.

Belownica jednokomorowa.

 
Sito bębnowe mobilne do przesiewania odpadów typu SOP - 2150 -2D.

 


Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl