Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości Wysieka" PDF
środa, 21 listopada 2012 13:08
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości Wysieka” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do zapytania.

Załaczniki dostępne na stronie:
http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/184/663/
Pelnienie_funkcji_Inspektora_Nadzoru_dla_zadania_pn____Rekultywacja_kwatery_nr_1_na_skladowisku_odpadow_
w_miejscowosci_Wysieka__
zgodnie_z_opisem_przedmiotu_zamowienia_oraz_projektem_umowy_stanowiacymi_zalaczniki_do_zapytania/
 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl