Dostawa sita bębnowego PDF
sobota, 05 grudnia 2009 00:00

21.09.2009- ZGO.PN 1/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia2004 r. (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póz. zm.)

Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych
CPV- 42990000- 2 
 
Rozbudowa ZGO Wysieka- kompostownia odpadów biodegradowalnych w Wysiece PDF
piątek, 07 sierpnia 2009 00:00

08.07.2010 znak sprawy ZGO/06/2010

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego owartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

"Rozbudowa ZGO Wysieka-kompostownia odpadów biodegradowalnych w Wysiece"

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 19
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl