Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50

Aktualności

Materiały zawierające azbest

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach informuje o możliwości unieszkodliwiania odpadów o kodzie 17 06 05*- materiały zawierające azbest w wysokości 240,00 zł netto/Mg. Do opłaty…