Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Harmonogram MPSZOK 2022r.

Harmonogram MPSZOK 2022r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
na 2022r. dla miasta Bartoszyce.

Ważna informacja!

Aby odpady odbierane w ramach MPSZOK zostały w podanym terminie od Państwa odebrane należy w przypadku:
• zabudowy wielorodzinnej – wystawić odpady przy istniejących obudowach śmietnika do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.
• zabudowy jednorodzinnej – przed wejściem na posesje, na chodniku, w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.