Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych

Zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych

Edukacja ekologiczna to w dzisiejszych czasach coś niezbędnego. Powinna być w centrum zainteresowania wszystkich, którym dobro naszej planety nie jest obojętne.

Od wielu lat realizujemy programy edukacyjne w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych. Głównym celem naszych działań jest podnoszenie świadomości ekologicznej. Każdemu z nas przecież zależy, aby nasze dzieci wyrosły na odpowiedzialnych, empatycznych i świadomych ludzi. Aby lepiej rozumiały problemy środowiskowe, które niestety w przyszłości, w ich dorosłym życiu będą narastały.

Obowiązkiem nas dorosłych a szczególnie nauczycieli i rodziców jest prowadzenie edukacji ekologicznej na co dzień, nie od święta. Kształtowanie intuicyjnego, pozytywnego nastawienia do przyrody, celowe zachowania, które kształtują inny styl życia, nowy sposób współdziałania w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym to nasz wspólny CEL