Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Spotkania edukacyjne

Spotkania edukacyjne

KWIECIEŃ do dla nas szczególnie intensywny miesiąc, w którym chcemy zachęcić wszystkich do czynnego udziału w działaniach ekologicznych.

Jesteśmy w przedszkolach i szkołach podstawowych, edukując dzieci i młodzież. Bardzo cieszy nas fakt, że świadomość ekologiczna wzrasta. Liczymy, że Ci młodzi ludzie, kiedyś będą przejawiać zachowania ekologiczne również w życiu dorosłym. Staną się one ich stylem życia, a ochrona środowiska będzie dla nich czymś oczywistym w każdej codziennej sytuacji.