Wyjazd do ZUOK w Olsztynie PDF
środa, 09 grudnia 2015 10:44
W piątek 04 grudnia pracownicy naszego Zakładu odwiedzili nowo wybudowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Olsztynie. Jest to największa instalacja odpadowa w naszym regionie. Inwestycja powstała dzięki środkom Funduszu Spójności i pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
ZUOK w Olsztynie realizuje projekt skupiający 37 gmin z centralnej części naszego województwa. Koszt całego zadania wyniósł łącznie ok. 240 mln zł.
Rocznie do ZUOK -u w Olsztynie ma trafiać prawie 120 tys. ton odpadów, z czego 95 tys. ton to śmieci zmieszane, a 16 tys.ton z selektywnej zbiórki.
ZUOK w Olsztynie jest najnowocześniejszą i zarazem największą inwestycją ostatnich lat na Warmii i Mazurach.biofiltr sortownia sterownia suszarnia wykad makieta
 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl