Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50

Aktualności

Materiały zawierające azbest

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach informuje o możliwości unieszkodliwiania odpadów o kodzie 17 06 05*- materiały zawierające azbest w wysokości 240,00 zł netto/Mg. Do opłaty doliczona będzie należna opłata za korzystanie ze środowiska (obecnie wynosi 0zł) oraz podatek VAT – 8%. Spółka realizuje w/w zadanie zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z […]

Czytaj dalej Materiały zawierające azbest