Selektywna zbiórka odpadów PDF
czwartek, 30 września 2010 23:39
Selektywna zbiórka odpadów surowcowych głównie kojarzy się nam ze zbieraniem odpadów opakowaniowych tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne (np. plastikowe butelki) i metale w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Pojemniki te różnią się kolorem, który nie jest przypadkowy a ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005r. Na naszych osiedlach coraz częściej pojawiają się niebieskie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych z papieru, białe i zielone, w których gromadzi się odpady opakowaniowe ze szkła białego i kolorowego oraz żółte na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych. Zebrane odpady poddaje się procesowi zwanemu recyklingiem.

Ale selektywna zbiórka odpadów to nie tylko zebrane odpady z papieru, szkła, metalu czy tworzyw sztucznych. To także tzw. odpady problemowe czyli odpady, które ze względu na swoje wymiary lub właściwości są wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych, celem ich odzysku bądź unieszkodliwienia. Należą do nich min.: zużyte baterie czy też zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. ZGO Sp. z o.o. w Bartoszycach realizuje politykę selektywnej zbiórki odpadów m.in. poprzez prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy też prowadzenie zbiórki zużytych baterii na terenie całego miasta -  „EGO – EkoLogiczna Gospodarka Odpadami”.
 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl