Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Grafika z logo Zakładku Gospodarki Odpadami w Bartoszycach

O Firmie

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach prowadzi swoją działalność od 17 listopada 2008r. Spółka została powołana uchwałą Rady Miasta Bartoszyce nr XX/149/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej. Głównym zadaniem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.