Kwatera na azbest
PDF
środa, 26 września 2012 11:30

           Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kwatery do unieszkodliwiania materiałów izolacyjnych oraz materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Kwatera będzie służyła do unieszkodliwiania odpadów z grupy odpadów 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Pojemność geometryczna kwatery będzie wynosić 47 200 m³.

Instalacja będzie zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.03.61.549).

Budowa kwatery na odpady zawierające azbest umożliwi realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na terenie Powiatu Bartoszyckiego znajduje się wiele obiektów, które zawierają wyroby azbestowe (liczne obiekty po byłych PGR). Realizacja inwestycji umożliwi legalne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

W związku z planowanym przedsięwzięciem ZGO Sp. z o.o. posiada:

·         raport o oddziaływaniu na środowisko,

·         decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia

·         decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 


Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl