Witamy na naszej stronie PDF
sobota, 29 października 2011 17:16

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach rozpoczął swoją działalność 17 listopada 2008 roku. Realizujemy szereg działań skoncentrowanych na maksymalizacji odzysku odpadów, wdrażaniu recyklingu, podnoszeniu świadomości ekologicznej, edukacji, współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wspieraniu działań własnych gminy we wdrażaniu gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów. 
Dynamiczny rozwój zakładu wiąże się z rozszerzeniem zakresu świadczonych usług min. poprzez realizację projektów promujących zbiórkę odpadów segregowanych „u źródła”.  Wzrost zakładu to także zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Stale rozbudowujemy infrastrukturę i inwestujemy w technologie, by sprostać nowym wyzwaniom. 
Rosnąca efektywność zbiórki surowców, której służą m. in. akcje edukacyjno - informacyjne realizowane wśród mieszkańców Miasta Bartoszyce, wzmacniają postawy proekologiczne. Naszym celem jest gospodarka odpadami nie ingerująca w środowisko przyrodnicze.  Rozwijamy i doskonalimy system zbiórki i odzysku surowców wtórnych – zgodnie z hasłem „ochrona środowiska receptą na zdrowe życie”.
 

 

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl