Dostawa nowego kompaktora do przemieszczania i zagęszczania odpadów komunalnych PDF
poniedziałek, 28 grudnia 2009 00:00

28.12.2009-ZGO.PN. 3/2009

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwotyokreślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz 101).

Dostawa nowego kompaktora do przemieszczania i zagęszczania odpadów komunalnych

CPV- 42990000-2

 
Dostawa sita bębnowego PDF
sobota, 05 grudnia 2009 00:00

21.09.2009- ZGO.PN 1/2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia2004 r. (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póz. zm.)

Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych
CPV- 42990000- 2 
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 22
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl